toppbild5.jpg

Välkommen till Arkiva

  • Scanning och mikrofilm för digitala arkiv.
  • Behöver du ett digitalt arkiv?
  • Arkiva har helhetslösningen för dig!

Arkiva lanserade redan 1969 mikrofilm i kombination med databehandling och idag erbjuder vi digitalisering av dokument i alla tänkbara storlekar.
Vi har även utrustning för att skapa mikrofilm från digitala källor och har ett eget säkerhetsarkiv för mikrofilm i vår klimatsäkrade bunker.
Arkiva AB ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap

Om Addnode Group

Addnode Group-koncernen erbjuder affärskritiska IT-lösningar som realiserar affärsmöjligheter och effektiviserar verksamheter. Vi är 800+ anställda i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Serbien och USA.
• Vi är den största leverantören av IT-lösningar för design, konstruktion och produktlivscykelhantering till den nordiska marknaden.
• Vi är den största leverantören i Sverige av geografiska informationssystem (GIS) och systemstöd till tekniska förvaltningar i kommuner.
• Vi är en ledande leverantör i Sverige av ärendehanteringssystem till den offentliga sektorn.
• Vi har en ledande position i Sverige som leverantör av branschövergripande webbtjänster.

Med över 3000 kunder som använder våra lösningar i fler än 60 länder och en meritlista av god tillväxt, fortsätter vi att bygga en stark och omfattande portfölj av högpresterande IT-lösningar.
2011 uppgick nettoomsättningen till 1300 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com